Top

Välkommen till MediYoga Sverige Den terapeutiska yogaformen som används i svensk hälso- och sjukvård.

Idag används MediYoga på 321 sjukhus och vårdcentraler i Sverige.

Tillhörande instruktioner (PDF)

Ett av våra mest grundläggande syften är att initiera, stödja och medverka i vetenskaplig forskning runt yoga och dess mätbara effekter. Yoga och meditation ger flertalet positiva medicinska effekter. 

Vi verkar för att i vården öka förståelsen och kunskapen om vad yoga i grunden är. En holistisk disciplin som varken är religiös eller politisk bunden men vars innehåll och djup ger människor verktyg att själv skapa ökad balans och välmående.

Vi har sedan 1997 utbildat fler än 2.500 instruktörer. Som utbildad i MediYoga kommer du kunna förmedla verktyg för självläkning till patienter och klienter mot ökad hälsa och välmående. Följ med in i framtidens vård!

2500

MediYoga Instruktörer

Vi har utbildat instruktörer i Sverige sedan 1997 och intresset ökar – Vill du utbilda dig?

Läs mer

MediYoga används reguljärt inom svensk hälso- och sjukvård med mycket god erfarenhet.

Läs mer
3

MediYoga Center

MediYoga Centers är yogastudios specialiserade på MediYoga – Hitta ett center nära dig.

Läs mer

Vårdpersonal med medicinsk kompetens

MediYoga är en terapeutisk yogaform utformad för den svenska hälso- och sjukvården med fokus på kvalitetssäkring och patientsäkerhet. För att bli diplomerad i MediYoga krävs en grundläggande medicinsk kompetens för antagning.

Läs mer
Bakgrund

Yoga har funnits i minst 5.000 år och fortsätter att utvecklas.

Läs mer här >>
Om Yoga

Yoga är i grunden en holistisk disciplin som varken är religiöst eller politiskt bunden

Läs mer här >>
Om MediYoga

MediYoga är utvecklad sedan 1997 under kliniskt och terapeutiskt arbete i samverkan med sjukvården.

Läs mer här >>
Yoga som terapi

MediYoga är en terapi för hälsa och balans, en strävan till integrering mot helhet och medvetenhet med utövaren i förarsätet.

Läs mer här >>