Top

MediYoga Lärare – Steg 2

Boka tid

Vad är en MediYoga Lärare ?

En MediYoga Lärare är sedan tidigare diplomerad instruktör Steg 1 och kan grunderna i MediYoga för att instruera och lära ut.

Steg 2 utbildningen är inriktad på att fördjupa kunskaperna, de pedagogiska modellerna och utveckla hur du förmedlar MediYoga till klienter. Verktygen blir fler och utbildningen syftar till att ge en djupare upplevelse, kunskap och förståelse.

Målsättning

Efter att du gått MediYoga Lärare – Steg 2 ska du känna att du står stadigt i vad MediYoga är, hur det fungerar och varför. Du förstår MediYogas pedagogik och struktur och fördjupar förståelsen för de delar som ingår i ett MediYoga pass.

Utifrån de 3 baspassen från Steg 1 går vi i denna utbildning igenom 6 nya yogapass och ett 20 tal meditationer att förmedla till dina klienter/patienter.

Du har större insikt i vad yoga är i stort, du kan grunderna i chakrasystemet och du har en upplevelse av MediYoga mer på djupet vilket stärker dig i rollen som lärare.

Omfattning

Utbildningen är en termin innefattande sex heldagar, fördelat på tre tillfällen, två dagar i rad vid varje träff med 5-6 veckors mellanrum. 40 timmar är schemalagd lektionstid och 80

timmar teoretiska hemstudier, självträning och eget arbete med att träna på att undervisa.

Lektionstiden innefattar både teori, praktiskt arbete och träning. Mellan de två träffarna får du yogaprogram att utöva och fördjupa dig i samt hemuppgifter i form av instuderingsfrågor samt att dokumentera klasser och att spela in när du leder en förutbestämd sekvens.

Innehåll

– 6 nya yogapass och 12 meditationer.
– Fördjupad kunskap om andningens betydelse för hälsa via olika yogiska andningstekniker.
– Fördjupad kunskap om teknikerna i MediYoga: Mantra/Ljud, Mudras, Dristhi, Bhandas.
– Baskunskaper om chakrasystemet och dess betydelse för vår hälsa.
– Kunskaper om yogisk filosofi och grunden för BMT (Body-Mind-Training)
– Träning i att praktiskt lägga upp terminskurser tematiskt och på andra sätt, m.m
– Träning i lärarrollen och i att leda klass. Dokumentering och inspelning.
– Fördjupning i yogapass – 2,5 tim vid 3 tillfällen.

Vem kan söka?

Grundkrav för antagning är att du är Diplomerad MediYoga Instruktör – Steg 1

Diplomering

Efter genomförd utbildning diplomeras du till MediYoga Lärare Steg 2 och har rätten att leda och marknadsföra verktygen i utbildningen som klasser, workshops, retreats till klienter och patienter.

För att diplomeras ska du ha:

– full närvaro på all schemalagd studietid.
– genomfört och återkopplat samtliga hemuppgifter.

Det betyder att närvara samtliga lärarledda dagar (6 st), utföra hemarbetet, komma i tid och stanna till dagen är slut och att den skriftliga rapporteringen lämnas in i tid.

Skulle du av någon anledning missa en eller flera träffar finns möjligheten att komplettera genom att:

  • stämma av med ansvarig utbildare och ta del av filminspelning från en missad träff.
  • medverka på motsvarande utbildningsträff på en annan ort eller klass.
Material

Det material som ingår i utbildningen är:

• MediYoga Lärarkompendie
• Yogaprogram digitalt för egenträning
• Diplom (kräver godkänd närvaro)

Pris

13.850 SEK inkl. moms (11.080 SEK exkl. moms)
Allt utbildningsmaterial ingår (kompendium, verktyg för egenträning)

Leveransgaranti och försäkringar

MediYoga Sveriges utbildarteam består av 10 utbildare vilket gör att om ordinarie lärare skulle bli frånvarande p g a sjukdom eller olycksfall så har vi mycket goda möjligheter att hantera situationen och genomföra utbildningen enligt plan.


Se vårt bokningssystem för kommande utbildningar & kurser

Boka tid